Säkerhets dörrar

Välkommen in!

T-Door är en montage- och säljkedja för säkerhetsdörrar vid dörrbyten i bostad och fastigheter. När du köper en säkerhetsdörr av oss vet du att det är tryggt hela vägen från tillverkning tills dess att dörren är monterad.

Vår vision är att skapa trygghet hos våra kunder. Att de ska känna sig hemsäkra. Och det är därför vi enbart säljer och monterar dörrar av det tyska varumärket Teckentrup. När man strävar efter hemsäkerhet, då gäller bara det absolut bästa.

Välkommen!

tdoors

Dörrar

Dörrar

Portar

T-Door är Teckentrups montage- och säljkedja för säkerhetsdörrar vid dörrbyten i bostad och fastighet.
Montaget utgör en del av säkerheten – vid ett icke-fullgott montage försämras dörrens säkerhetsegenskaper. Teckentrup har valt att enbart sälja sina säkerhetsklassade dörrar via T-Door-kedjan för att säkerställa att kvalitetstänkandet räcker hela vägen till dig som slutanvändare. I T-Door-kedjan finns enbart professionella och certifierade montörer med lång erfarenhet, vilket garanterar att säkerhetskraven uppfylls både via typgodkänd produkt och korrekt montage. T-Door erbjuder ett helhetskoncept för fastigheter med dörrar, portar, fastighetsboxar, entrépariter, lås- och passersystem etc. Den långa erfarenheten i kombination med ledande produkter skapar hemsäkerhet.

Säkerhetsdörrar – mer än bara ett inbrottsskydd

Förutom skydd mot inbrott ger en säkerhetsdörr också ljuddämpning, brand/rökskydd och doftskydd.


Dörrbyte

När du byter ut din gamla dörr bör du tänka igenom vilka krav på säkerhet du ställer för ditt hem. Att känna sig trygg när man stänger dörren till sitt hem är viktigt för de flesta. Med en säkerhetsdörr från Teckentrup blir din hemmiljö både tryggare och trivsammare, den har egenskaper som skyddar mot inbrott, brand, rök, doft och ljud:

Inbrott
Ingen vill få ovälkommet besök i sitt hem. I storstäder och tätbefolkade områden är inbrott ett alltmer utbrett problem. Att enbart byta lås är ingen säker lösning, låset blir inte bättre än dörren det sitter i. När du byter din tamburdörr blir det allt viktigare för varje dag att tänka på att din nya dörr har klassning för inbrottsskydd.

Brand
Brand i flerfamiljsbostadshus är en stor fara och liv kan sparas om man har rätt skyddsegenskaper på sin dörr. Teckentrup säkerhetsdörr som har karm och dörrblad som är testade både på in- och utsida, minimerar risken för brandspridning från trapphuset.

Rök
Brandlågorna är farliga, men giftiga brandgaser är farligare än själva lågorna. Att stoppa röken är lika viktigt som att stoppa lågorna. Skydda dig från att rökgaser tränger in från det rökfyllda trapphuset med Teckentrups säkerhetsdörrar.

Doft
Du stänger ute både drag och obehagliga dofter som t.ex. matos när du byter ut din gamla dörr mot en Teckentrup säkerhetsdörr.

Ljud
Buller och oljud från trappuppgången kan vara mycket störande. I dagens stressade samhälle är det viktigt att hemmet blir en plats för lugn och ro att infinna sig. Teckentrup säkerhetsdörrar dämpar ljud från trappuppgången.

När du byter dörrar i en fastighet är det också ett lämpligt tillfälle att anpassa fastighetens posthantering till fastighetsboxar, då kostnaden för brevinkast i dörrarna är ungefär densamma som för fastighetsboxen.
T-Door erbjuder också andra produkter för din fastighet: entrépariter, garageportar, fastighetsboxar, låssystem, passersystem bland mycket annat.
Teckentrup GmbH grundades 1932 och har med teknologisk innovation och flexibel service tagit en tätposition som en av Europas största tillverkare av dörrar och portar. Dörrarnas säkerhetsegenskaper är prioritet ett – men utan att ge avkall på design. I sitt grundutförande (utan brevinkast) är Teckentrup säkerhetsdörr brandtestad i den senaste europeiska standarden EN 1634-1 EI230
Hos T-Door får du kompetent rådgivning. Vi guidar dig genom att ställa rätt frågor så att du hittar rätt säkerhetsdörr och rätt beslagning för aktuell miljö och att givna klassningskrav uppfylls. Du är alltid välkommen att kontakta oss att diskutera dörrar!

Välj rätt säkerhetsklass vid dörrbyte.
När du ska byta din säkerhetsdörr är det viktigt att du först beaktar vilket inbrottsskydd du kräver:

Inbrottsskydd EN 1627 Resistens class RC (Motståndsklass MK):

MK 2 Total test-tid* 15 minuter varav effektiv angreppstid 3 minuter. Angrepp med verktyg som skruvmejslar (375 mm), hammare (125 g), kilar etc.
MK 3 Total test-tid* 20 min varav effektiv angreppstid 5 minuter. Angrepp med verktyg som kofot (710 mm), kilar, skruvmejslar etc.
MK 4 Total test-tid* 30 minuter varav effektiv angreppstid 10 minuter. Angrepp med verktyg som borrmaskin, kofot, yxa etc.
MK 5 Total test-tid* 40 minuter varav effektiv angreppstid 15 minuter. Angrepp med verktyg som vinkelslip med 125 mm skiva, tigersåg, borrmaskin med hårdmetallborr etc.
*Skillnaden mellan test-tid och angreppstid i EN 1637 är att testpersonen ges möjlighet att ta paus för att vila och tänka igenom nästa steg i testet.

Säkrare och bättre boendemiljö med moderna säkerhetsdörrar

Våra säkerhetsdörrar bygger på lång erfarenhet om säkerhet och modern innovativ teknik. Teckentrup har en av Euoropas modernaste tillverkningsanläggningar för dörrar. Med en kapacitet om 1400 dörrar per dygn och ett av marknadens bredaste sortiment av säkerhetsdörrar, har vi en självklar plats i tätposition på den Europeiska marknaden.
En säkerhetsdörr från Teckentrup är en investering som både höjer kvaliteten på boendet och förmodligen även värdet på din lägenhet / bostadsrättsförening.